Spausdinti

european-commission-general-logo

 "Transporto sektoriaus darbuotojų prisitaikymas dirbti darnioje darbo rinkoje Baltijos šalyse“ Nr. VP/2013/002/0067

("Adaptability of employees of transport sector to work in a sustainable labour market in Baltic countries")

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ nuo 2013 m. spalio mėnesio pareiškėjo teisėmis įgyvendina Europos Komisijos Užimtumo, Socialinių reikalų ir Įtraukties Generalinio Direktorato (European Commission DG  Employment, Social Affairs and Inclusion) remiamą projektą ,,Transporto sektoriaus darbuotojų prisitaikymas dirbti darnioje darbo rinkoje Baltijos šalyse“ Nr. VP/2013/002/0067. Projekto partneriai yra Estijos profesinių sąjungų konfederacija (EAKL) ir Latvijos viešojo sektoriaus ir transporto darbuotojų profesine sąjunga (LAKRS).

Transporto sektorius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra strateginis sektorius ekonomikoje, kurio efektyvus veikimas turi didelę įtaką ekonominiam gyvybingumui ir konkurencingumui visose trijose Baltijos šalyse. Baltijos šalių svarbiausi klausimai yra transporto sektoriaus modernizavimas, tvarus vystymasis ir pritaikymas darbuotojams dirbti šiuolaikinėje darbo vietoje. Socialiniams partneriams yra labai svarbu prisidėti prie nacionalinės transporto politikos formavimo Baltijos šalyse, nes moderni transporto sistema turi būti tvari tiek ekonominiu, tiek socialiniu bei aplinkos apsaugos požiūriu. Transporto sektoriaus modernizavimas apima  ekologinę būtinybę, technologines naujoves, skaitmenizavimą,  didelius technologijos iššūkis, ir tai reiškia, jog reikia atsakingai prisitaikyti ir parengti darbuotojus pokyčiams.

Šis parengs 3 Baltijos šalių transporto sektoriaus darbuotojų organizacijas aktyviau imtis iniciatyvos, atsižvelgiant į Europa 2020 strategiją: protingam, patvariam ir integraciniam augimui tikslų įgyvendinimą šalyse, ir numatys gaires jaunimo įdarbinimo ir socialinių investicijų augimo ir sanglaudos transporto sektoriuje.

Projekto tikslas informuoti ir šviesti transporto sektoriaus darbuotojų atstovus ir darbuotojus, kelti jų kompetencijas, siekiant sustiprinti žinias ir įgūdžius. Šio Projekto tikslai atitinka darbotvarkės iniciatyvas "Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimas“, „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ , „Jaunimo judėjimas“.   Dalyvaujančios 3 darbuotojų organizacijos analizuos darbuotojų situaciją (jų prisitaikymą dirbti transporto sektoriuje) Baltijos šalyse, atsižvelgiant į transporto sektoriaus modernizavimo procesą darbuotojų požiūriu. Projektas kelia aiškius klausimus: kaip gerai ar blogai 3 –jų  Baltijos šalių transporto sektoriaus darbuotojai yra pasirengę dirbti besimodernizuojančiame sektoriuje, dirbti naujomis sąlygomis ir kiek darbuotojų turimos žinios ir įgūdžiai atitinka darbdavių šiandienos ir ateities  lūkesčius? Projektas taip pat teiks rekomendacijas: kaip pritraukti jaunimą į senėjantį transporto sektorių?  Projekto metu bus teikiamos rekomendacijos, kaip pritraukti daugiau moterų į sprendimų priėmimą transporto sektoriuje. Projekto metu įgytos žinios ir reikalaujami įgūdžiai kaip: darbo rinkos modernizavimas,  darbo kokybė, jo atlikimas ir gebėjimas pakeisti ir pertvarkyti transporto sektorių į ekologiškesnį, leis dalyvaujančioms organizacijoms  prisidėti sprendžiant pamatinius  ES užimtumo ir socialinės politikos iššūkius, leis kur kas efektyviau atstovauti transporto sektoriaus darbuotojus  per sektoriaus modernizavimo procesą ir tuo pačiu prisidės paruošiant darbuotojų organizacijų prisitaikymą prie socialinio dialogo link darbo pokyčių ir kitų keliamų iššūkių.

Naujienos:

Bendradarbiauja Baltijos šalių profesinės sąjungos

Tauragės autobusų parke - ypatingas dėmesys kiekvienam darbuotojui

Susitikta su Kauno meru Andriumi Kupčinsku

Susitiko su Telšių miesto meru Vytautu Kleiva

Susitikime su Biržų mere kalbėta apie mažų miestų problemas

Apie situaciją Rokiškio autobusų parke

Susitiko su Šiaulių miesto meru Justinu Sartausku

Konferencija Biržų autobusų parke

Bendradarbiavimas Biržuose

Transporto darbuotojų prisitaikymas dirbti darnioje darbo rinkoje

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar